Read more about the article ช่อดอกกัญชามีกี่เกรด ทำไมราคาถึงแตกต่างกันมากจังเลย กัญชา Exotic Grade ?
กัญชา Exotic Cannabis Shop ร้านกัญชา Dynavap Vaporizer กัญชา บ้องกัญชา Dynavap Mighty

ช่อดอกกัญชามีกี่เกรด ทำไมราคาถึงแตกต่างกันมากจังเลย กัญชา Exotic Grade ?

ความแตกต่างของคุณภาพดอกส่งผลต่อราคาขายในตลาดอย่างมาก เกรดของช่อดอกกัญชาคืออะไร? ในปัจจุบันการปลูกกัญชาได้รับความนิยมสูงอย่างมากหลังจากการปลดล๊อคกัญชาในประเทศไทย ซึ่งนักปลูกทั้งมือใหม่มือเก่าต่างเร่งกำลังการผลิตกันในช่วงที่ตลาดกัญชากำลังเติบโตและความต้องการของผู้บริโภคกำลังอยู่ในจุดสูงสุด ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ออกมานั้นมีจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายได้ราคาเท่ากันหรือทำกำไรได้เยอะจากการปลูก การปลูกกัญชาให้มีคุณภาพนั้นมีรายละเอียด มีความซับซ้อนและต้องใช้ต้นทุนที่สูง คุณภาพผลผลิตจึงออกมาตามความสามารถของผู้ปลูก จึงต้องมีการแบ่งเกรดเพื่อคัดแยกคุณภาพของช่อดอกกัญชา ว่ามีคุณภาพต่ำหรือสูง ราคาก็แตกต่างกันตามคุณภาพเช่นกัน หลักเกณฑ์ในการแบ่งเกรดและราคาของช่อดอกกัญชา : ขนาดและน้ำหนักของดอก ช่อดอกทีมีขนาดใหญ่จะแสดงถึงการที่ต้นกัญชาได้รับสารอาหารที่เพียงพอและบอกว่าผู้ปลูกมีความเชี่ยวชาญในระดับนึง (แต่ไม่ทั้งหมด) ข้อดีของช่อดอกที่มีขนาดใหญ่มักจะทำให้ผู้ซื้อหรือลูกค้า เกิดความสนใจในสินค้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ช่อดอกที่มีขนาดใหญ่มักจะขายได้ง่ายกว่าและมีราคาสูงกว่านั่นเอง ดังนั้นใหญ่กว่าย่อมดีกว่าเสมอในมุมลูกค้า : ความแน่นของดอก นอกจากน้ำหนักแล้ว ความแน่นของดอกก็เป็นอีกส่วนนึงที่วัดความเชี่ยวชาญของผู้ปลูก ยิ่งช่อดอกแน่นมากเท่าไรยิ่งทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น การจะปลูกให้ได้ดอกที่ใหญ่และแน่นนั้น ผู้ปลูกต้องมีความรู้และความเข้าใจในระดับสูง เป็นการรับประกันได้ว่ากัญชาต้นนั้นได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีที่สุด ความแน่นของดอกเป็นอะไรที่ดูได้ง่ายเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลกับราคาขายอย่างมาก…

Continue Readingช่อดอกกัญชามีกี่เกรด ทำไมราคาถึงแตกต่างกันมากจังเลย กัญชา Exotic Grade ?